Greensboro Wrongful Death Advokat (2023)

Ingenting kan veie opp for tapet av en kjær. Likevel, hvis dødsfallet skyldes en annens uaktsomhet, fortjener du rettferdighet. Hvis du nylig harmistet en kjæri Greensboro-området, kan det hende du søker etter en Greensboro-advokat for urettmessig død.

Greensboro Wrongful Death Advokat (1)Ierfarne North Carolina urettmessige dødsadvokaterpå Riddle & Brantley kan kanskje hjelpe.

Med mer enn 220+ års kombinert juridisk erfaring, har våre NC-advokater for urettmessig død tjent klienter i Greensboro og Piemonte-triaden i mer enn tre tiår. Administrerende partner Gene Riddle fikk sin jurisdoktorgrad fra Wake Forest University School of Law i nærliggende Winston-Salem, og vi er forpliktet til å søke rettferdighet for nordkarolinere som bor i Triad-området.

Vi vet den ødeleggende virkningen tapet av en kjær kan ha, og å søke rettferdighet for de som har dødd på grunn av andres uaktsomhet er dypt personlig for oss.

336-516-9066Ring for en gratis og uforpliktende konsultasjon med en av våre medfølende advokater for urettmessig død

Det er ingen forpliktelse, og hvis du bestemmer deg for å ansette oss, er det ingen forhåndskostnader eller advokatsalærer med mindre vi vinner saken din og yter rettferdighet for deg og den avdøde.

Vær så snill og ring(336) 516-9066eller fyll ut det korte skjemaet nedenfor for en gratis konsultasjon.

"Ingenting kan veie opp for tapet av en kjær, men du og familien din fortjener rettferdighet."

(Video) North Carolina Wrongful Death Claims | Daggett Shuler Law

-Gene Riddle

Tapet av en kjær kan være uutholdelig, men du trenger ikke gå gjennom dette alene.

Vi streber etter å behandle hver klient som familie og gi den beste kundeservicen som mulig. Vi svarer ofte på e-poster og telefonsamtaler i helger og etter arbeidstid, og vi har spansktalende tolker tilgjengelig for å hjelpe om nødvendig.

En urettmessig dødsadvokat som betjener klienter i Greensboro kan hjelpe deg med å håndtere saken din hvert trinn på veien. Vårt mål er å gjøre hele prosessen så stressfri og praktisk som mulig for deg.

Vi har tjent hundrevis av klienter i urettmessige dødssaker i North Carolina, inkludert mange i Greensboro-området og i hele triaden. Vi er stolte over ordene våre kunder bruker for å beskrive erfaringen deres med Riddle & Brantley:

"De snudde fullstendig en hjerteskjærende situasjon."

- Tonya Taylor

Kjempe for rettferdighet for nordkarolinere

I mer enn tre tiår i North Carolina, inkludert mange kunder i Greensboro, har vi vunnet mange viktigeforlik og dommeri urettmessige dødssaker,gjelder også:

 • $9 450 000 | Urettmessig død, traktor-tilhenger-ulykke— Våre advokater kjempet for rettferdighet for overlevende familiemedlemmer til en familie på fire som ble tragisk drept i en større lastebilulykke på en travel motorvei i North Carolina. Vi organiserte en omfattende ulykkesstedsundersøkelse, hentet inn ekspertrekonstruksjonister og til og med stevnet trafikkdata fra Google Maps for å bevise saken vår. Etter å ha anlagt et søksmål og deltatt i omfattende meklinger, fikk vi til slutt tilbake mer enn 9 millioner dollar i erstatning til den gjenlevende familien.
 • $2 000 000 | Urettmessig død, lastebilulykke— Da vår klient til slutt ga etter for skadene påført i en kollisjon med en 18-hjuling, tok advokatene Gene Riddle og Jonathan Smith saken, og kjempet for rettferdighet for hennes overlevende sønner. Vi hyret inn et ekspertvitne for å bevise ansvar, og saken ble til slutt avgjort for 2 millioner dollar i total kompensasjon.
 • $850 000 | Urettmessig død, mesothelioma— Advokatene Gene Riddle og Christopher Brantley kjempet for rettferdighet for overlevende slektninger til en jernbanesveiser som til slutt døde av mesothelioma-kreft etter å ha blitt utsatt for asbest på jobben. Vi anla sak, men saken ble til slutt avgjort før rettssaken for en total erstatning på $850 000.

Ring nå for en GRATIS konsultasjon med en urettmessig dødsadvokat 336-516-9066

***Ansvarsfraskrivelse:Resultatene som er nevnt er ment å illustrere typen saker som behandles av firmaet. Disse resultatene garanterer ikke et lignende resultat, og de skal ikke tolkes til å utgjøre et løfte eller garanti for et bestemt resultat i noe spesielt tilfelle. Hver sak er forskjellig, og utfallet av enhver sak avhenger av en rekke faktorer som er unike for den saken.

(Video) Greensboro and family of Marcus Smith reach settlement in wrongful death suit

Greensboro Wrongful Death Advokat (2)

For en GRATIS konsultasjon med en urettmessig dødsadvokat som hjelper klienter i Greensboro og i hele triaden, vennligst ring(336) 516-9066eller fyll ut det korte skjemaet nedenfor.

Konsultasjonen er gratis og det er ingen forhåndskostnader eller advokatsalærer med mindre vi får tilbake kompensasjon for deg.

Vi forstår hva du går gjennom, og våre medfølende advokater og ansatte ved urettmessig død vil gjerne hjelpe deg hvis vi kan.

Vær så snill og ring(336) 516-9066i dag, og la oss vurdere saken din. Vi vil lytte til deg, gi deg råd om dine juridiske muligheter, og hvis du bestemmer deg for å ansette oss, vil vi kjempe utrettelig for rettferdighet for deg og din kjære.

Greensboro Wrongful Death Advokat (3)Hvis du har mistet en du er glad i på grunn av uaktsomhet fra en annen person eller et selskap, kan du ha en urettmessig dødssak og en advokat som har erfaring med å hjelpe klienter i Greensboro kan hjelpe.

Vi har lokasjoner i hele North Carolina og tilbyr konsultasjoner etter avtale kun på vårt kontor i Durham, og vi kan enkelt komme til deg hvis det er mer praktisk.

Hvorfor ansette en urettmessig dødsadvokat?

Når du mister en du er glad i på grunn av andres uaktsomhet, kan ingenting gjøre opp for tapet. Men i disse sakene som involverer uaktsomhet, kan en urettmessig dødsadvokat med erfaring i å håndtere saker i Greensboro og den større triaden hjelpe deg med å søke rettferdighet for deg og din familie.

Ingen burde måtte gå gjennom dette, men i kjølvannet av disse tragediene er North Carolinas urettmessige dødsadvokater hos Riddle & Brantley klare til å hjelpe.

(Video) Greensboro's trial in Marcus Smith’s wrongful death may be delayed over case to determine Smith's...

336-516-9066Vi vil kjempe aggressivt for deg og din tapte kjæres rett til rettferdighet

Vanlige årsaker til urettmessige dødsfall

I mer enn tre tiår har våre advokater håndtert urettmessige dødssaker som involverer alle typer dødsårsaker,gjelder også:

 • Lastebil- og traktorulykker
 • Trafikkulykke
 • fotgjengerulykker
 • Kreft på grunn av eksponering for farlige stoffer og kjemikalier, for eksempel mesotheliom forårsaket av asbesteksponering
 • Urettmessig død som følge av fall
 • Luftveissykdommer som oppstår ved eksponering for farlige kjemikalier og forurensninger
 • Defekt medisinsk utstyr, inkludert brystimplantater, insulinpumper og pacemakere
 • Kreft og sykdommer forårsaket av farlige stoffer, som Zantac, Truvada og Valsartan
 • E-sigarett- og damprelatert lungeskade (EVALI)
 • Farlige og defekte produkter
 • Og mer...

336-516-9066Vi tror rettferdighet teller, ring nå for en GRATIS konsultasjon med en urettmessig dødsadvokat

"Hva kan en urettmessig dødsadvokat gjøre for saken min?"

Prosessen med å søke rettferdighet og kompensasjon for tapet av en kjær kan være komplisert, tidkrevende og stressende.

En erfaren advokat for urettmessig død som betjener klienter i Greensboro og Triaden kan hjelpe deg med å navigere i alle aspekter av saken din,gjelder også:

 • Organisere en grundig etterforskning av omstendighetene rundt dødsfallet
 • Identifisere og intervjue potensielle vitner
 • Innsamling og bevaring av viktige bevis
 • Ansette sakkyndig vitne for å bevise ansvar
 • Forhandler med forsikringsselskaper
 • Forhandling med forsvarer
 • Send søksmål
 • Utforming og innlevering av juridiske dokumenter og andre rettsdokumenter
 • avgi erklæringer
 • Representere deg i meklings- og/eller voldgiftssaker
 • Å argumentere for saken din under rettssaken for en jury
 • Og mye mer...

Du trenger ikke gå gjennom dette alene. Våre urettmessige dødsadvokater kjenner loven i North Carolina og er erfarne i å kjempe for rettferdighet for klienter i Greensboro og i hele staten.

"Dette oppgjøret endret livene til meg og familien min."

- Linda B.

(Video) Former Gitmo commander hit with wrongful death lawsuit while in prison

336-516-9066Ring for en gratis og uforpliktende konsultasjon med en av våre medfølende advokater for urettmessig død

Konsultasjonen er gratis, det er ingen forpliktelse, og hvis du bestemmer deg for å ansette oss vil du ikke betale noen forhåndskostnader eller advokathonorarer med mindre vi vinner saken din og du mottar kompensasjon.

Vi er beæret over å kjempe for rettferdighet for overlevende familiemedlemmer til de som er mistet på grunn av en annen person eller bedrifts uaktsomhet.

Vær så snill og ring(336) 516-9066for en gratis konsultasjon og la oss vurdere saken din.

Rettferdighet teller.

Gratis konsultasjonIngen forpliktelser eller kostnader for deg

Alle felt må fylles ut

 • Greensboro
  • Greensboro personskadeadvokater
  • sykkelulykker
  • Trafikkulykke
  • motorsykkelulykker
  • fotgjengerulykker
  • Politibrutalitet og uredelighet
  • lastebilulykker
  • urettmessig død
  • Social Security Uførhet
  • VA funksjonshemming
  • Arbeidsulykkeserstatning
(Video) Family of Nasanto Crenshaw filing lawsuit in deadly traffic stop

FAQs

What is the statute of limitations on wrongful death in NC? ›

Time Limit for Filing a Wrongful Death Claim in North Carolina. Just like personal injury lawsuits, wrongful death claims must be filed within a certain timeframe in order for the case to be successful. In North Carolina, wrongful death claims must be filed within two years from the date of a person's death.

Who can bring a wrongful death claim in North Carolina? ›

Some states permit the deceased person's surviving family members to file a wrongful death lawsuit. In North Carolina, though, only the personal representative (sometimes called the "executor") of the deceased person's estate may file the claim in court.

What is wrongful death is death caused by _____? ›

In general, a wrongful death occurs when someone dies as a result of another person's negligent or intentional actions. This can include things like medical malpractice, product liability, car accidents, and even criminal behavior.

What is wrongful death in law? ›

Wrongful death is a civil cause of action brought by family members and dependents against individuals who knowingly or negligently cause the death of another person.

How are wrongful death settlements paid out in North Carolina? ›

In North Carolina the wrongful death proceeds are distributed based upon intestate succession and never become a part of the estate. This is useful in that the proceeds may not be subject to creditors but may distribute funds to individuals that had been otherwise disinherited by the Decedent's Last Will and Testament.

How do you split a wrongful death settlement in NC? ›

Wrongful death damages follow the state's intestate laws regarding the distribution of estate assets. Specifically, G.S. § 29-14 outlines that the surviving spouse and children split these damages. If there is no surviving spouse, damages are divided among the surviving children or grandchildren.

What is wrongful death in North Carolina? ›

North Carolina's philosophy is that a wrongful death claim exists when the death of a person is caused by a wrongful act, neglect, or fault of another, and if the injured person had lived, they would have had the right to sue for personal injury.

What is the survival statute in NC? ›

(a) Upon the death of any person, all demands whatsoever, and rights to prosecute or defend any action or special proceeding, existing in favor of or against such person, except as provided in subsection (b) hereof, shall survive to and against the personal representative or collector of the person's estate.

Who are the beneficiaries of a wrongful death in South Carolina? ›

The family members who can recover damages in a South Carolina wrongful death case include: the deceased's surviving spouse and children. the deceased's surviving parents, if there is no spouse or child, and. the deceased's heirs, if there are no parents, spouse, or children.

What is crucial when collecting evidence to determine a wrongful death? ›

The medical records of the deceased serve as the most critical evidence to be collected in the case of a wrongful death suit. With accurate review of medical records, lawyers can find points to confirm that the deceased person's injuries are directly connected to the negligent party's actions.

What are the most common causes of wrongful death? ›

In the U.S., the leading causes of wrongful death are:
 • Auto accidents. ...
 • Truck accidents. ...
 • Bicycle accidents. ...
 • Medical malpractice. ...
 • Defective products. ...
 • Work-related and construction accidents. ...
 • Criminal acts.

How is death cause determined? ›

Death Certification: Writing Cause-of-Death Statements

When a death occurs, a certifier must determine the cause(s) of death and accurately report it on the death certificate. Guidelines for who can certify a death can vary by jurisdiction, but the certifier is typically a physician, medical examiner, or coroner.

Is wrongful death a survival action? ›

A survival action is the lawsuit that the deceased person would have been able to bring had he or she lived, while a wrongful death action is a claim for compensation for the harms that the family of the deceased has suffered.

Does punitive damages mean? ›

What Are Punitive Damages? Punitive damages are also called “exemplary damages,” which are damages assessed in the legal process to punish a defendant for negligence. The defendant is usually a company or other large entity. Examples would medical malpractice cases or product liability cases.

What's the difference between homicide and wrongful death? ›

A wrongful death is a civil matter, but a homicide is a criminal matter. A wrongful death lawsuit is filed by the victim's family and their attorney. It is the state–not the victim's family–that initiates a homicide case.

Can the IRS take a wrongful death settlement? ›

How may we help you? The settlement amount you receive in a wrongful death claim remains untaxable, according to the Internal Revenue Service (IRS) in IRS Rule 1.104-1.

What is the death benefit in North Carolina? ›

Lump-Sum Death Benefit

The lump-sum payment will be at least $25,000 but no more than $50,000 and is also paid if you die within 180 days of your last day of service provided you have not withdrawn your contributions. The death benefit is in addition to any other benefits to which your beneficiary(ies) may be entitled.

What are death benefits in North Carolina workers compensation? ›

The amount of the weekly death benefit is two-thirds of the deceased employee's Average Weekly Wage. Burial expenses are paid up to $10,000. Death benefits in NC workers' comp are payable for a minimum of 500 weeks. A minor child receives benefits until the age of 18, even if that is more than 500 weeks.

Who gets the money in a wrongful death lawsuit in Tennessee? ›

If the decedent is married at the time of death, the spouse is entitled to all of the proceeds from the wrongful death suit. If the decedent was married with children, the money is divided equally between the surviving spouse and children with a caveat: the spouse is entitled to at least one-third of the recovery.

How are wrongful death settlements paid out in South Carolina? ›

Spouse and children: The spouse gets half; the children equally divide the other half. Children only (no spouse): The children split the proceeds equally among them. Parents (no surviving spouse or children): Parents split the settlement equally. *

How are wrongful death proceeds divided in Texas? ›

How Are Wrongful Death Proceeds Divided in Texas? In many cases, Texas law indicates that the jury award for a wrongful death case is distributed among those entitled to recover compensation—the deceased's spouse, children, and parents.

Does wrongful death mean death caused by a tort? ›

Is Wrongful Death a Tort or a Criminal Case? A wrongful death claim is a civil case and falls under the area of tort law. Torts can be either intentional or unintentional, but most wrongful death claims are unintentional torts.

What is the statute of limitations on a wrongful death lawsuit in South Carolina? ›

Once again, South Carolina gives plaintiffs 3 years from the date of passing to file a wrongful death lawsuit.

What is the difference between wrongful death and survival action in South Carolina? ›

The first type of claim, a wrongful death action, compensates the survivors and beneficiaries of a deceased for their loss. The second type of claim, a survival action, is a legal claim that “survives” the person's death to allow for recovery for injuries to the deceased.

What is the Deadman statute in NC? ›

The law prevented witnesses from testifying as to oral communications and personal transactions between themselves and the deceased. However, this law was repealed in 1983 to update the language of the text and to narrow the disqualification of interested witnesses.

What is the Second Chance Act NC statute? ›

Nearly 1 in 4 North Carolinians has a criminal record; this landmark piece of bipartisan legislation allows hundreds of thousands of people with criminal records to have their records expunged.

What is Rule 26 of North Carolina General Statutes? ›

If a party fails to identify an expert witness as ordered, the court shall, upon motion by the moving party, impose an appropriate sanction, which may include dismissal of the action, entry of default against the defendant, or exclusion of the testimony of the expert witness at trial.

Who gets the money in a wrongful death lawsuit in SC? ›

South Carolina Wrongful Death Settlement Shares

Basically, the settlement is typically divided as follows: Surviving spouse. The spouse gets one-half. If there are no surviving children, the spouse gets it all.

What is Section 15 51 10 in SC? ›

SECTION 15-51-10. Civil action for wrongful act causing death.

Who are the statutory beneficiaries in SC? ›

The surviving spouse and children; The parents if the decedent left behind no spouse or children; or. The heirs of the deceased if they have no spouse, children, or parents.

What are the 3 informations needed in a death investigation? ›

records the deceased's demographic information. records the deceased's medical history. takes photographs of the deceased and the scene. gathers circumstantial information about how the death occurred.

Is an autopsy necessary in a wrongful death case? ›

Understandably, family members might pursue a wrongful death claim when a loved one dies due to another person's negligence. Is it necessary to have an autopsy for a wrongful death claim? While not legally required in most instances, it may be beneficial or even essential for proving wrongful death.

What is the most damaging evidence that can be admitted against a defendant? ›

Confessions are the most incriminating and persuasive evidence of guilt that the state can bring against a defendant. False confessions are therefore the most incriminating and persuasive false evidence of guilt that the state can bring against an innocent defendant.

What is an example of death by negligence? ›

Drowning or Boating Accidents

A drowning accident may occur in the backyard or city pool. It could be at a relative's or friend's home. If a pool wasn't properly secured, the owner may be at fault for any drowning that occurs.

What is wrongful life cause of action? ›

In a suit for 'wrongful life', the plaintiff (usually an infant) brings an action (usually against a physician) claiming that some negligent action has caused the plaintiff's life, say by not informing the parents of the likely prospect that their child would be born with severe defects.

What are the different types of death cases? ›

The classifications are natural, accident, suicide, homicide, undetermined, and pending. Only medical examiner's and coroners may use all of the manners of death.

What legally determines death? ›

A person will be considered dead if in the announced opinion of a physician, based on ordinary standards of medical practice, he has experienced an irreversible cessation of spontaneous respiratory and circulatory functions.

What are the three modes of death? ›

As per Xavier Bichat, a French physician, irrespective of what the remote cause of death may be, there are three modes of death. 1- Coma: Death due to failure of brain function. 2- Syncope: Death due to failure of heart function. 3- Asphyxia: Death due to failure of lungs function.

What is the difference between a wrongful death claim and a survival action? ›

A wrongful death claim is filed by the family of the deceased and is meant to compensate them for their losses due to the death of their loved one. A survival action claim is filed by the estate of the deceased to help compensate for their expenses from their injury leading up to their death.

Are survival settlements taxable? ›

Wrongful death settlements are generally non-taxable, according to the Internal Revenue Service (IRS). Since a wrongful death settlement is considered an allocation for physical injuries and sickness, it is exempt from most taxes.

What is a survival action punitive damages? ›

A survival action is a claim filed by a deceased victim's estate after an accident caused by the actions of a negligent party. The claim seeks damages for things like the deceased's medical bills and lost wages before death, as well as punitive damages.

How much punitive damages should I ask for? ›

You must ask the court or punitive damages, though you may not specify an amount. There is no set formula for determining the amount of punitive damages in California, but factors such as the severity of the defendant's conduct, the harm you suffered, and the defendant's financial status are taken into account.

What are the four types of damages? ›

Today, we're looking into four types of damages you may be able to receive in a breach of contract case.
 • Compensatory damages. ...
 • Punitive damages. ...
 • Nominal damages. ...
 • Liquidated damages.
Sep 20, 2022

What is the maximum amount of punitive damages? ›

Although there is no maximum sum, punitive damages typically do not exceed four times the amount of compensatory damages. For example, if a plaintiff recovers $100,000 in compensatory damages and is awarded punitive damages, they most likely will receive up to $400,000 in punitive damages. There are exceptions, though.

What is wrongful death is death caused by? ›

Wrongful death happens when somebody is killed because of another person or entity's negligence or misconduct. Although there may be a criminal prosecution related to the fatality, a wrongful death lawsuit is a civil action that is separate and distinct from any criminal charges.

What is wrongful death in medical terms? ›

Wrongful death is the death of a person that is caused by the wrongful act or neglect (failure to act) of another person or organization. In some cases, medical malpractice leads to the patient's death.

What is the statute of limitations for negligence in NC? ›

In North Carolina, the majority of personal injury claims must be brought within three years of the date the injury occurred. Three years may seem like a long time, but you don't want to lose the opportunity to seek compensation for injuries and losses you suffer due to another's negligence.

What is the statute of limitations in NC? ›

North Carolina's criminal statute of limitations is two years for most misdemeanors, and there is no statute of limitations for felonies or crimes classified as "malicious" misdemeanors.

What is the statute of limitations on product liability in NC? ›

Q: What is the statute of limitations applicable to products liability claims in North Carolina? Products liability claims are not viable if filed more than three years after the claimant knew or should have known of the alleged loss.

How long do you have to file a lawsuit in NC? ›

In North Carolina, the statute of limitations for filing a lawsuit seeking compensation for personal injury is three years from the date of the injury in most cases. This is according to NC General Statute § 1-52.

What is the time limit for negligence? ›

The primary limitation period for professional negligence claims is 6 years from the date of your loss. However, the law does appreciate that it is not always clear that there has been negligence until some years later.

How long do you have to bring an action for negligence? ›

For most medical negligence claims, there's a time limit of three years to bring legal action, but there are some exceptions. Read our guide to learn more.

Does NC have no statute of limitations? ›

In North Carolina, felony crimes have no statutes of limitations—meaning a felony criminal case can be filed at any time. Most misdemeanor cases must be charged by the prosecutor within two years of the crime.

How long before a debt is uncollectible in NC? ›

In North Carolina, the statute of limitations for debt is three years from the last activity on your account. That is how much time a debt collector has to file a lawsuit to recover the debt through the court system,. It's one of the shortest such limits in the country.

What is the 10 year statute of repose in NC? ›

North Carolina has what is known as a “statute of repose” on polluters, meaning that a lawsuit against a company or government body must be brought within 10 years of the contaminating activity.

What is wrongful death v survival action South Carolina? ›

The first type of claim, a wrongful death action, compensates the survivors and beneficiaries of a deceased for their loss. The second type of claim, a survival action, is a legal claim that “survives” the person's death to allow for recovery for injuries to the deceased.

Do limitations of liability hold up in court? ›

The short of it is that limitations of liability are generally upheld and enforceable by the courts.

What are the limits of liability in North Carolina? ›

North Carolina Motor Vehicle Law requires that Automobile Liability coverage be continuously maintained. The minimum coverage requirements are $30,000 Bodily Injury for each person, $60,000 total Bodily Injury for all persons in an accident and $25,000 for Property Damage.

Does North Carolina have strict liability? ›

In North Carolina, unlike in most other states, a person who is hurt by a defective product cannot successfully hold a manufacturer responsible for losses by making a strict liability claim. According to North Carolina General Law § 99B-1.1, “There shall be no strict liability in product liability actions.”

Videos

1. Heros of the community
(The Wrongful Death Krause Law Firm)
2. Wrongful Death Claims are not mere Injury Actions
(The Wrongful Death Krause Law Firm)
3. Kelby Rasmussen | Laborde Earles Injury Lawyers
(Laborde Earles Injury Lawyers)
4. Why Climate Change Is a Threat to Human Rights | Mary Robinson | TED Talks
(TED)
5. Francisco I. Madero
(Audiopedia)
6. Tyler Hall - NJ Spotlight News
(Rebenack Aronow and Mascolo L.L.P.)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 09/20/2023

Views: 5299

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.