Camp Lejeune Vanlige spørsmål: Er det et Camp Lejeune gruppesøksmål? (2023)

Camp Lejeune Vannforurensningssøksmål Oversikt

Camp Lejeune Vanlige spørsmål: Er det et Camp Lejeune gruppesøksmål? (1)

Marine Corps Base Camp Lejeune ble etablert på begynnelsen av 1940-tallet.

Dette nettstedet var hjemsted for forskjellige innbyggere, inkludert militært personell, veteraner, familiemedlemmer, sivile og entreprenører.

Det var først i 1982, etter en rekke klager fra beboerne, atByrået for giftige stoffer og sykdomsregister(ATSDR) dokumenterte den dødelige toksisiteten til vann ved Camp Lejeune.

ATSDR bekreftet tilstedeværelsen av forskjellige giftige kjemikalier og flyktige organiske forbindelser i Camp Lejeune-vannforsyningen.

Innen da,over en million veteraner og sivilehadde vært utsatt for det giftige vannet i flere år.

Hvilke giftige kjemikalier var i vannet ved Camp Lejeune?

Flyktige organiske forbindelser (VOC) ble funnet i drikkevannet som betjener basishuset og en rekke andre bygninger.

Disse VOC-ene inkluderte:

 • Løsemidler for rens
 • Avfettingsmidler
 • Og nesten sytti (70) andre farlige kjemikalier

Vitenskapelig og medisinsk bevis har knyttet disse kjemikaliene som finnes i vann til en rekke alvorlige helsetilstander.

Kildene til forurensning ved Camp Lejeune er varierte, men kildene til noen få kjemikalier kan identifiseres.

IfølgeCenters for Disease Control (CDC), var vann fra Tarawa Terrace Treatment Plant primært forurenset av PCE (perkloretylen eller tetrakloretylen), som angivelig stammet fra en renserivirksomhet utenfor basen.

Camp Lejeune Vanlige spørsmål: Er det et Camp Lejeune gruppesøksmål? (2)

Følgende fire (4) kjemikalier ble funnet i Camp Lejeune vannkilder:

1. Tetrakloretylen (PCE eller PERC)

Tetrakloretylen(også kjent somPerkloretylen) er et industrikjemikalie som brukes i:

 • Tørrens stoffer
 • Avfetting av metallmaskiner
 • Produksjon av andre kjemikalier
 • Produserer maling
 • Og mer

Eksponering for tetrakloretylen kan føre til blærekreft og andre helseeffekter.

2. Trikloretylen (TCE)

Trikloretylen (TCE)brukes som et avfettingsprodukt for metallmaskineri.

Svelges, inhaleres eller absorberes gjennom huden, kan eksponering for trikloretylen (TCE) potensielt føre til:

(Video) Camp Lejeune Class Action Lawsuit: PACT Act

 • Nyrekreft
 • Non-Hodgkin lymfom
 • Andre kreftformer
 • Hjerteeffekter

3. Vinylklorid

Vinylklorider en luktfri gass som brukes i produksjonen av mange plastprodukter, inkludert PVC-rør og trådbelegg.

Vinylklorid ble tidligere brukt i produkter som sminke, kjølemidler og aerosoler til husholdninger.

Vinylklorid har vært sterkt knyttet til leverkreft og andre kreftformer.

4. Benzen

Benzen er en organisk forbindelse som vanligvis brukes i industrielle kjemiske operasjoner.

IATSDR vurdering, ble det funnet at inntak av vann forurenset med benzen er knyttet til leukemi og non-Hodgkin lymfom.

Benzen kan også være knyttet til myelomatose.

Hvordan ble Camp Lejeunes vannforsyning forurenset?

Giftige kjemikalier kom inn i flere vannbehandlingsanlegg som forsynte Camp Lejeune.

De mest forurensede vannbehandlingsanleggene ved Camp Lejeune var Tarawa Terrace Treatment Plant og Hadnot Point Treatment Plant.

Helseproblemer forbundet med forurenset drikkevann på Camp Lejeune

Ulike helsetilstander har blitt knyttet til de giftige stoffene som finnes i drikkevannet ved Camp Lejeune.

Mange av disse helsetilstandene er livsendrende eller dødelige.

Følgende helseproblemer ble inkludert i VA-sykdomsregisteret for vannforurensning i Camp Lejeune:

Andre tilknyttede forhold inkluderer:

ATSDR gjennomfører også en mer generell sunn studie avflere kreftformer og kroniske tilstander knyttet til Camp Lejeunefordi folk ble utsatt for kjemikalier kjent for å forårsake disse plagene.

DeU.S. Department of Veterans Affairskunngjorde en liste over presumptive forhold knyttet tilvannforurensning ved Camp Lejeune.

Veteranadministrasjonen lar medlemmer av de væpnede tjenestene søke fordeler for forholdene som er skissert på den nevnte lenken.

Vennligst merk:

 • Uføretrygd sikret gjennom Veterans Affairs er kun tilgjengelig for tidligere militært personell, og ikke familiemedlemmer.

Hva er et gruppesøksmål?

Et gruppesøksmål er en juridisk prosedyre der ett offer innleverer en sak på vegne av en rekke ofre som står overfor lignende problemer, som er klassen.

Klassemedlemmer vil dele de samme juridiske, faktiske og økonomiske kravene, så vel som de tilhørende advokatsalærene.

Gruppesøksmål er fordelaktige under spesielle omstendigheter, for eksempel når et bredt spekter av ofre led lignende skader fra et selskap eller en organisasjon.

På denne måten kan saksøkere behandle sine krav raskere og til lavere kostnader.

Er Camp Lejeune-søksmålet et gruppesøksmål?

Nei.

Det er ikke et Camp Lejeune gruppesøksmål.

Mange advokatfirmaer på internett omtaler Camp Lejeune-søksmålet om vannforurensning som et "gruppesøksmål", på grunn av det faktum at mange mennesker som ikke er klar over den juridiske prosessen er forvirret over hvordan Camp Lejeune-søksmålet er planlagt.

Camp Lejeune-rettssaken innebærer en administrativ skadeprosess der mange mennesker raskt vil bli kompensert.

Hvis Camp Lejeune-kravene deres ikke blir dømt (godkjent) innen 6 måneder, har Camp Lejeune-ofrene rett til å reise søksmål.

(Video) Camp Lejeune Lawsuit: Offsets and Effect on VA Disability Benefits

Disse søksmålene vil bli anlagt i den amerikanske distriktsretten for det østlige distriktet i North Carolina.

Prosessen for North Carolina Federal Court er ennå ikke fullstendig spikret, men det er viktig å ha en advokat som veileder deg gjennom prosessen med å inngi et Camp Lejeune-søksmål.

Kontakt TorHoerman Law for en gratis konsultasjon.

Du kan også bruke chatboten på denne siden for å finne ut om du kvalifiserer for Camp Lejeune Water Contamination Laws-søksmålet umiddelbart.

Våre Camp Lejeune-advokater er her for å hjelpe deg med kravprosessen og for å representere deg i Camp Lejeune-søksmålet hvis det første kravet ditt mislykkes.

Vi har flere tiår med erfaring med å holde uaktsomme parter ansvarlige for skaden de har forårsaket. La oss hjelpe deg med ditt Camp Lejeune-krav og søke maksimal kompensasjon for det du har opplevd.

Camp Lejeune Justice Act: Historie og implikasjoner

I mange år ble ofre for vannforurensningen i Camp Lejeune stående uten rettslig klage.

Mange av disse ofrene døde tragisk uten å søke rettferdighet for det som skjedde med dem.

Gjennom årene har Camp Lejeune-ofre forsøkt å lovfeste endringer og gjøre det mulig for de berørte å søke erstatning, helsetjenester, uføretrygd og mer.

Det var ikke før vedtakelsen av loven om å hedre vår PACT at ofrene hadde rett til å søke erstatning fra den føderale regjeringen for det forurensede vannet i Camp Lejeune.

PACT-loven gir nye helsetjenester for militært personell som er påvirket av eksponering for giftige kjemikalier under deres militærtjeneste.

PACT-loven inkluderer Camp Lejeune Justice Act - som lar enhver person som ble utsatt for forurenset vann ved Camp Lejeune sende inn et administrativt krav om erstatning.

Nedenfor er lover som ble vedtatt før Camp Lejeune Justice Act som bidro til å smi veien for suksessen:

Janey Ensminger Act fra 2019

DeJaney Ensminger Act fra 2019, eller H.R.

1742, tillot Camp Lejeune-ofre å søke helsehjelp for de livslange sykdommene de pådro seg fra de giftige stoffene.

Navnet på loven var til ære for Janey Ensminger, en ung jente som døde av leukemi etter langvarig eksponering for Camp Lejeunes forurensede vann.

Janey Ensminger var datteren til Etsuko og Jerry Ensminger.

Jerry var en pensjonert amerikansk marineveteran som presset igjennom med initiativet til å søke rettferdighet for Janey.

Camp Lejeune Families Act av 2012

The Honoring America's Veterans and Caring for Camp Lejeune Families Act av 2012, eller ganske enkeltCamp Lejeune Families Act av 2012, lar ofre og deres familiemedlemmer søke forbedret helsehjelp, bostøtte, utdanningsfordeler og minnetjenester.

Denne loven er også kjent som H.R. 1627.

Camp Lejeune Justice Act fra 2022

Til tross for ofrenes langvarige kamp for rettferdighet, var det først i august 2022 atCamp Lejeune Justice Act fra 2022ble vedtatt.

Denne loven tillater syke og skadde veteraner, sivile arbeidere og familiemedlemmer å søke erstatning fra myndighetene for medisinske utgifter, smerte og lidelse, tap av lønn og andre skader påført på grunn av vannforurensning.

Med dette i kraft, skjøt antallet Camp Lejeune-søksmål i været.

Hvordan kan du sende inn et søksmål om vannforurensning i Camp Lejeune?

Hvis du eller et nært familiemedlem bodde eller jobbet på Camp Lejeune i 30 dager eller mer mellom 1953 og 1987, kan du være kvalifisert til å reise søksmål mot den amerikanske regjeringen for skader relatert til vannforurensning.

(Video) Camp Lejeune Water Contamination FAQ | Attorney Thomas Henson | Camp Lejeune Lawsuit Lawyers

Finn en Camp Lejeune-advokat umiddelbart

Selv om Camp Lejeune-ofre er i stand til å inngi et administrativt krav på egenhånd uten hjelp fra en advokat (pro se), anbefaler vi på det sterkeste å ansette en erfaren Camp Lejeune-advokat for å hjelpe med innlevering av kravet ditt og et potensielt Camp Lejeune-søksmål hvis krav er ikke avgjort innen 6 måneder.

Våre Camp Lejeune-advokater er kunnskapsrike om de spesifikke lovene knyttet til denne saken, og de kan gi verdifull informasjon og assistanse gjennom hele prosessen.

Dessuten kan de hjelpe deg med å estimere skadene dine nøyaktig og bestemme hvor mye erstatning du rettmessig bør motta.

Hvis forliket som tilbys deg er urettferdig, kan en erfaren advokat hjelpe deg å ta nødvendige rettslige skritt for å få det beløpet saken din fortjener.

Bevis at du var stasjonert ved Camp Lejeune

Det første beviset du må fremlegge når du angir et Camp Lejeune-søksmål, er boligen din på høyden av vannforurensning.

I henhold til Camp Lejeune Justice Act av 2022 skal tidligere Camp Lejeune-beboere som bodde eller jobbet på militærbasen i 30 dager eller mer mellom kl.1. august 1953 og 31. desember 1987, har rett til å forfølge erstatning.

Den beste måten å bevise ditt bosted på er gjennom militære poster, arbeidsjournaler, medisinske poster eller andre dokumenter fra offentlige etater.

Dine Camp Lejeune-advokater kan hjelpe deg med å sikre viktige bevis og veilede deg i riktig retning.

Ta vare på dokumentasjon av din sykdom

Det neste kritiske beviset du må bevare er dine medisinske dokumenter.

Du bør kunne fremlegge vitenskapelig og medisinsk bevis på at du lider av en alvorlig eller livslang medisinsk tilstand på grunn av eksponeringen din for Camp Lejeunes forurensede vann.

De fleste sykdommer forbundet med Camp Lejeunes giftige vanneksponering er kreft, leversykdom, medfødte strukturelle funksjonshemminger, leukemi, anemi og andre sykdommer.

Bygg en sak og fil med VA

Når du har organisert alle bevisene og papirene dine, er ditt første juridiske skritt å sende inn et krav til Department of Veterans Affairs (VA) og bevise saken din.

Det er her en erfaren advokathjelp kommer inn igjen. De kan hjelpe deg med å forstå prosessen med å sende inn et krav til VA og hjelpe deg med kravprosessen.

Som nevnt kan de også hjelpe deg med å identifisere om Camp Lejeune-oppgjøret ditt er under det du har krav på å motta for skadene dine.

En erfaren advokat kan hjelpe deg med å kjempe for dine rettigheter og kreve et rimelig forliksbeløp.

Forbered søksmålet ditt hvis kravet mislykkes

De fleste Camp Lejeune-påstander med solide bevis aksepteres lett med lite eller ingen spørsmål.

Men hvis kravet ditt ikke blir godkjent, kan du reise søksmål mot den føderale regjeringen i U.S. District Court: Eastern District of North Carolina.

I de fleste tilfeller kan det ta opptil seks måneder før de har fullført avgjørelsen for kravforespørselen din.

Hvis du har en advokat på din side, kan de hjelpe deg med å bygge en robust sak og anke VAs avgjørelse for din sak. Denne prosessen kan ta litt tid, men det er verdt innsatsen.

Potensielle Camp Lejeune-oppgjørsbeløp

Det gjennomsnittlige dollarbeløpet for Camp Lejeune-oppgjørsutbetalinger er ennå ikke kjent.

Camp Lejeune-oppgjørene bestemmes fra sak til sak.

Våre Camp Lejeune-advokater anslår at gjennomsnittlig Camp Lejeune-oppgjørsbeløp kan falle mellom $10 000 og $500 000, avhengig av styrken i saken din.

Disse estimatene for Camp Lejeune-oppgjørsbeløpene er kun anslag basert på Congressional Budget Office (CBO)-budsjettet for Camp Lejeune-krav.

Disse estimatene er ikke en garanti på noen måte for sikker kompensasjon for Camp Lejeune-oppgjørene.

Dine Camp Lejeune-krav vil skissere et forlikskrav, bestemt med hjelp av advokaten din.

Sjøforsvarets enhet for erstatningskrav har ikke lov til å gi juridiske råd og vil ikke gi en Camp Lejeune-søksmålsutbetaling som er høyere enn det som kreves på ditt første krav, så det er viktig å ha en erfaren advokat til å hjelpe deg med kravet ditt og bruke deres ekspertise til å maksimer potensielle Camp Lejeune-oppgjør.

Er du kvalifisert for Camp Lejeune-søksmålet?

Camp Lejeune Vanlige spørsmål: Er det et Camp Lejeune gruppesøksmål? (3)

Som det fremgår av Veterans Administration-utgivelsen og Camp Lejeune Justice Act, alle som bodde på marinekorpsets base i minst tretti (30) dager, mensCamp Lejeune-ulykkenskjedde, kan være kvalifisert til å sende inn et krav.

Dette inkluderer aktive tjenestemedlemmer og tidligere tjenestemedlemmer, familiemedlemmer som bor på basen, ikke-militært personale, familier til avdøde, og til og med in-utero-ofre som ennå ikke var født da moren deres bodde i Camp Lejeune.

Det er viktig å merke seg at hvis du ble uhederlig utskrevet, kan det hende du ikke er kvalifisert for uføretrygd eller uførekompensasjon.

Familier til æreløst utskrevet militærpersonell er heller ikke kvalifisert til å reise sak eller søke om fordeler.

Innsamling av bevis

Kvalitetsbevis er hjørnesteinen i enhver vellykket sak om personskade eller masseskade.

Bevis knyttet til vannforurensning kan inkludere en rekke dokumenter knyttet til din eller en kjærs tid tilbrakt på marinekorpsbasen.

Camp Lejeune Vanlige spørsmål: Er det et Camp Lejeune gruppesøksmål? (4)

Bevis i et søksmål om vannforurensning i Camp Lejeune kan omfatte:

 • Dokumenter som beviser bosted på Camp Lejeune
 • Militærtjenesteposter som angir datoer og steder for tjeneste
 • Medisinsk journal og diagnoser
 • Medisinske regninger
 • Reisejournaler
 • Helseinformasjon
 • Registrering av uføretrygd eller VA-kompensasjonsytelser

Ansette en advokat og vurdere skader

Når du har samlet nøkkelbevis, vil en advokat hjelpe deg med å avgrense saken og vurdere skader.

Skader er ethvert tap, både fysisk og mentalt/emosjonelt, som en person pådrar seg som følge av en skade uten egen skyld.

Skadeerstatning er det totale beløpet saksøkte er forpliktet til å betale til saksøker for å erstatte skaden de har forårsaket.

Camp Lejeune Vanlige spørsmål: Er det et Camp Lejeune gruppesøksmål? (5)

Skader i et søksmål om vannforurensning i Camp Lejeune kan omfatte:

 • Medisinske regninger
 • Smerte og lidelse
 • Tapt lønn
 • uføretrygd
 • Tap av vennskap, konsortium, livsglede og inntektsevne
 • Permanent funksjonshemning

Fastsettelse av ansvar

Camp Lejeune Advokatervil også etablere erstatningsansvar i saken.

I en Camp Lejeune-forurensningssak kan de ansvarlige partene eller tiltalte inkludere, men er ikke begrenset til:

 • Den føderale regjeringen
 • Andre offentlige eller reguleringsorganer
 • Virksomheter som kan ha bidratt til forurenset vannforsyning
 • Enhver annen person eller gruppe som opptrådte på en uaktsom måte som bidro til en skade eller diagnose

TorHoerman Law: Your Camp Lejeune Advokater

TorHoerman Personskadeadvokater er dedikert til å oppnå rettferdighet og rettmessig fortjent kompensasjon for de som er utsatt for giftig vann ved Camp Lejeune.

Våre Camp Lejeune-advokater kan hjelpe deg gjennom Camp Lejeunes administrative kravsprosess og også gi deg juridisk representasjon i tilfelle et potensielt Camp Lejeune-søksmål.

Hvis du eller en du er glad i, bodde eller jobbet på Camp Lejeune i 30 dager eller mer mellom 1953 og 1987, kan du være kvalifisert til å inngi et søksmål om vannforurensning i Camp Lejeune.

Kontakt oss for en gratis juridisk konsultasjon eller bruk chatboten på denne siden for en gratis saksevaluering for å se om du kvalifiserer for et Camp Lejeune vannforurensningssøksmål umiddelbart.

All konfidensiell eller sensitiv informasjon du oppgir, for eksempel autorisasjoner for medisinske journaler, er trygt hos oss.

Vi verdsetter advokatklientforholdet og vil sørge for at informasjonen din og dine krav oppbevares trygt og sikkert.

FAQs

What is the average payout for the Camp Lejeune lawsuit? ›

Camp Lejeune water contamination settlement amounts could be well over $1 million to as low as $25,000. Camp Lejeune lawsuit settlement payouts for contaminated water exposure is estimated to be over $6.7 billion.

How long will it take to settle Camp Lejeune lawsuit? ›

Camp Lejeune water cases are expected to take one to two years to settle on average, so it may be a good idea to start a Camp Lejeune lawsuit right away. The money secured from a Camp Lejeune settlement can be used to pay for medical bills, funeral expenses, and other costs.

Who qualifies for Camp Lejeune lawsuit? ›

Under the law, anyone who “resided, worked, or was otherwise exposed” to Camp Lejeune drinking water for 30 days or more between August 1, 1953, and December 31, 1987, may be eligible to file a damages claim.

What is the Camp Lejeune decision? ›

The Camp Lejeune Act was passed by Congress and was signed into law by the President on August 10, 2022. Individuals must file a claim within two years of the passage of the law. It is expected that tens-of-thousands of Camp Lejeune lawsuits will be filed and the process is anticipated to take several years to resolve.

What percentage do lawyers take from Camp Lejeune lawsuit? ›

And if your claim is resolved after filing a lawsuit, the attorney's fee is 25% of the total amount recovered. The Camp Lejeune Justice Act of 2022, which was signed into law in August 2022, did not include the attorney's fee cap provision that was in the 2021 version of the bill.

How many people have signed up for the Camp Lejeune lawsuit? ›

Presumptive illnesses or diseases are limited to VA health care or claims for disability benefits. Almost 900 lawsuits have now been filed by victims of Camp Lejeune water contamination or their legal representative.

Who benefits from Camp Lejeune lawsuit? ›

If you or a loved one served at the Camp Lejeune military base between the years 1953 to 1987, for a minimum of 30 days, then you are deemed eligible for compensation. Military disability applies to veterans who served at Camp Lejeune and were medically affected by the consumption of toxins in the drinking water.

How much is Camp Lejeune claim worth? ›

The Congressional Budget Office projects spending over $6.1 Billion in Camp Lejeune settlements between 2022 and 2031. Your family may be entitled to some of that money. A Camp Lejeune settlement is separate from a VA claim and can provide additional compensation to those affected by the toxic water.

Can family members file for Camp Lejeune lawsuit? ›

Family members can still seek compensation on their loved one's behalf, even if they passed away decades ago. You may be able to file a Camp Lejeune wrongful death lawsuit if your loved one: Lived or worked at Camp Lejeune between 1953 and 1987. Spent at least 30 days there (consecutively or broken up over years)

Who pays for Camp Lejeune claims? ›

the United States) was dismissed based on the North Carolina repose statute. In 2012, the Janey Ensminger Act was passed, which authorized the U.S. government to pay for medical care costs to family members harmed by the contaminated water at Camp Lejeune.

What illnesses are associated with Camp Lejeune? ›

Aplastic anemia and other myelodysplastic syndromes. Bladder cancer. Kidney cancer. Liver cancer.

Did my dad serve at Camp Lejeune? ›

The next of kin of military veterans are authorized by law to obtain copies of the official military personnel file (OMPF) of their father or mother. These records will be needed to determine whether the parent was stationed at Camp Lejeune.

What are the neurological diseases in Camp Lejeune? ›

Exposure to Camp Lejeune water contaminated with toxic chemicals that damage how the nervous system works has caused emotional, behavioral and learning problems. These neurobehavioral effects include memory problems, insomnia, headaches, poor concentration, dementia, anxiety and Parkinson's disease.

Why do I need a lawyer for Camp Lejeune? ›

A Camp Lejeune attorney is beneficial if the Department of VA denies your application for benefits. Even if you get a settlement, you still have the right to disability benefits for veterans. A lawyer can work with you to appeal a denial and work to get you the benefits you deserve.

Why do I need a lawyer for Camp Lejeune water contamination? ›

A Lawyer Can Help You Seek Compensation for Your Medical Expenses. A lawyer can help you apply for medical coverage for your Camp Lejeune contaminated water illness. Medical benefits apply not only to veterans but also to family members who lived on base for 30 cumulative days during the contamination window.

How long do I have to file a claim for Camp Lejeune? ›

Veterans have two years from the law's inception to file their lawsuits. Those who file legal action will need to show proof of the harm the contaminated water caused.

Can Camp Lejeune lawsuit affect disability benefits? ›

The PACT Act includes a specific provision that states that any compensation received for a Camp Lejeune lawsuit must be offset by any disability award, payment, or benefit from the VA, Medicare, and Medicaid.

What is Camp Lejeune reimbursement? ›

The Congressional Budget Office has projected spending $6.1 Billion to compensate victims of Camp Lejeune water contamination between 2022 and 2031.

Are there long term effects of Camp Lejeune contamination? ›

Veterans and people who lived and worked at Camp Lejeune have an increased risk of developing kidney cancer because of their exposure to the toxic chemicals in the water. Scientific evidence strongly connects trichloroethylene (TCE) to kidney cancer in humans.

How do I file a claim for Camp Lejeune water? ›

For more specifics about VA benefits related to Camp Lejeune contaminated water, to include how to file a claim, visit www.VA.gov/CampLejeune or call 1-800-MyVA411.

What is the death benefit for Camp Lejeune? ›

How much compensation can families get for Camp Lejeune wrongful death lawsuits? Surviving family members who bring a successful Camp Lejeune lawsuit can get a settlement or financial compensation for their loss. The average wrongful death settlement amount could be worth $250,000 to $1,000,000.

Is Camp Lejeune compensation legit? ›

The federal law provided victims of Camp Lejeune a right to sue. Based on the Act, victims may get disability benefits, depending on the level of contaminant exposure and its effects. Other healthcare benefits would include treatment and cancer care. The Camp Lejeune Justice Act was later introduced in the Senate.

How much is the payout for Camp Lejeune water contamination? ›

Camp Lejeune water contamination settlement amounts could be between $10,000 and $500,000 depending on the strength of your case. These estimates for Camp Lejeune settlement amounts are only estimations based on the Congressional Budget Office (CBO) budget for Camp Lejeune claims.

Who is eligible for Camp Lejeune water contamination? ›

You might qualify for a Camp Lejeune water contamination lawsuit if: You resided at Camp Lejeune for at least 30 days between August 1953 to December 1987. You weren't dishonorably discharged from the military. You developed a life-altering condition as a result of water contamination.

What disabilities are associated with Camp Lejeune water contamination? ›

Adult leukemia (i.e. leukemia developed after qualifying exposure at Camp Lejeune) Multiple myeloma. Parkinson's disease.

How do I know if my father was at Camp Lejeune? ›

The National Personnel Records Center (NPRC) manages U.S. military records for veterans who served in World War I to the present. These records are kept either on paper or on microfilm. You can contact the NPRC directly to request printed copies.

How do I prove I was at Camp Lejeune? ›

The documents you need to file a Camp Lejeune lawsuit include: Military records showing you served at Camp Lejeune: You must prove you served at Camp Lejeune for 30 cumulative days between August 1953 through December 1987 while on active duty, in the Reserves, or in the National Guard.

Do people in the army go to Camp Lejeune? ›

Military forces from around the world come to Camp Lejeune on a regular basis for bilateral and NATO-sponsored exercises. The base and surrounding community is home to an active duty, dependent, retiree and civilian employee population of nearly 150,000 people.

What autoimmune disease is in Camp Lejeune water? ›

Immune Disorders Linked to Camp Lejeune Water Contamination

Myelodysplastic Syndromes (MDS) – often associated with immune dysregulation and autoimmune disorders. Scleroderma – an autoimmune and rheumatic disease that affects the connective disease and causes inflammation in the skin and other parts of the body.

What is the most common neurobehavioral disorder? ›

Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common neurobehavioral disorders of children and adolescents.

What heart disease is related to Camp Lejeune water contamination? ›

Heart disease is not one of the conditions recognized by the U.S. Department of Veterans Affairs (VA) as being linked to toxic water. However, many veterans and their families developed heart disease after exposure to contaminated water at U.S. Marine Corps Base Camp Lejeune.

How many plaintiffs are in Camp Lejeune lawsuit? ›

About 200 lawsuits have been filed by Camp Lejeune victims since the six-month deadline for Navy action on claims filed in August expired in February, and the number grows daily as other claims unanswered by the Navy go into federal court.

What are survivor benefits for Camp Lejeune water contamination? ›

Veterans who win Camp Lejeune water contamination claims can receive upwards of $3,000 a month with a 100% rating. They may also be eligible for Special Monthly Compensation, which is additional monthly compensation for especially severe disabilities.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 06/20/2023

Views: 5287

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.